• Sporten in Coronatijd

  De buitentrainingen kunnen zo snel mogelijk weer opgestart worden, dit horen de leden via de trainers en/of coaches. Het trainingsschema zoals het was in de zaal, geldt ook voor buiten. Verder bepaalt de trainer of de training doorgaat.

  Let hierbij op de algemene regels:

  Kaders Rijksoverheid per 15 december 2020

  Richtlijnen algemeen

  Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.

  • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;

  • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

  • personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand; • vermijd drukte;

  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;

  • schud geen handen;

  • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

  • er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit, deze vragen die je stelt zijn hier vindbaar;

  • sporten kan individueel of in groepjes van maximaal 2 personen. Er kunnen meerdere groepjes naast elkaar sporten;

  • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje ;

  • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;

  • na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.

  Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht, het toilet mag open blijven;

  Zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);

  Sporten tot 18 jaar

  • kinderen en jeugd die vallen onder juniorencompetities zijn uitgezonderd van groepjes van twee; • kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden; • kinderen en jeugd kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen club/ vereniging; • kinderen en jeugd met klachten blijven thuis.

  Sporten vanaf 18 jaar of ouder

  • buiten mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit; • in een binnenruimte is sporten niet toegestaan.

  Uitgebreide informatie is te vinden op: https://nocnsf.nl/media/3770/noc_nsf_heropeningsplan-sport-binnen-routekaart-coronamaatregelen-v11jan2021.pdf https://www.nocnsf.nl/media/3868/protocol-verantwoord-sporten-v221220.pdf