• VMV - Jaarvergadering

    De jaarlijkse algemene ledenvergadering van VMV'60 was op woensdag avond 13 oktober 20:30 uur in het Boshuis.
    De notulen zijn hier te vinden:  Notulen VMV vergadering 2021